Gå til innhold

Tar du et desentralisert studium?

Biblioteket  tilbyr:

Fagbøker til utlån
Fjernlån av pensum og tilvalgslitteratur
Forlenging av lån over Internett
Studierom
Møteplass og sosialt rom
Oppslagsverk