Gå til innhold

For å låne på biblioteket trenger du lånekort. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek.

Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss. Lånekortet er gratis  og du må godta våre låneregler.  Lånekortet er personlig, og må ikke lånes bort til andre. Lånekortets eier er ansvarlig for det som lånes på kortet. Dersom du mister kortet koster det kr 20 å få et nytt. Ha alltid med deg lånekortet når du kommer for å låne.

Ny i norge:
Venter du på behandling av søknad om opphold, kan du få et lokalt lånekort ved å framvise ditt DUF-nr.

Nasjonalt lånekort:
Vi anbefaler alle våre lånere å opprette nasjonalt lånekort. Da kan du bruke det samme lånekortet i hele landet, og du får tilgang til ulike digitale tjenester gjennom biblioteket som Filmbib. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer.

Digitalt nasjonalt lånekort:
Det er også mulig å skaffe seg et digitalt nasjonalt lånekort. Når det er gjort må du ta kontakt med oss for å knytte kortet opp mot ditt bibliotek.

Pin-kode:
For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med biblioteket for å få en slik kode.