Gå til innhold
  • 16. april 2020

Alle med nasjonalt lånekort kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib. 

Film om – Filmbib

Du logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Lånekort får du hos Nasjonalbiblioteket: https://nb.bib.no/ Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.