Ny i Norge

Skal du lære norsk språk og bli kjent med det norske samfunnet? Biblioteket kan skaffe lærebøker i norsk og tipse om gode kilder til kunnskap på mange felt. Spør biblioteket om hjelp til å finne informasjon om for eksempel samfunnsforhold, skole, jobbsøking og trafikkopplæring.

På biblioteket finner du mange bøker med enkelt språk. Du finner også uke-avisa Klar tale, som formidler nyheter på en enklere måte enn andre aviser. En nyttig nettressurs er Nyheter i bilder.

Biblioteket