Lokalhistorie

Dyrøy historielag ble stiftet 20. august 1982. Laget har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, i tillegg til å samle og ta vare på det som har betydning for Dyrøys historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Laget ønsker å dokumentere fortid og nåtid gjennom tekst, bilder og gjenstander, for lettere å kunne bevare og formidle dette videre. Historielaget arrangerer møter, turer, fortellerkvelder og andre aktiviteter. Sammen med Sørreisa historielag gir laget ut Årbok for Dyrøy og Sørreisa.

Leder:

Berit Nikolaisen

E-post: beriniko@online.no

Kasserer:

Vigdis Sæbbe

E-post: aasekkr@gmail.com

Følg Dyrøy historielag på Facebook: Dyrøy Historielag

Søk i kultursøk

Søk i Nasjonalbiblioteket, bildebaser, radioprogram og lokalhistoriewiki.